Aston House Sp. z o.o.
02-793 Warszawa,
ul. Wąwozowa 19 lok. U-10
(blisko wyjścia ze stacji metra Kabaty)

tel. (+48) 22 649-19-05

e-mail: biuro@astonhouse.pl
Biuro czynne:
poniedziałek - piątek:  godz: 10:00 - godz: 18:00

Aston House Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-793), ul. Belgradzka 14; 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000488576, NIP: 951-237-47-83, Regon: 146997804, Kapitał zakładowy 50 000 zł. 
Zarząd: Eligiusz Kraszewski - Prezes Zarządu; nr rachunku bankowego Millennium: 33 1160 2202 0000 0003 07268953; 
NIP: 951-237-47-83. tel.: +48 (22) 649-19-05; fax. +48 (22) 370 28 99;  www.astonhouse.pl.